Фитинги Arangul (Турция)

Фитинги для ПЭ труб Arangul (производство Турция)

Кран внутренняя резьба: 25х3/4, 32х1
Кран 20х20, 25х25, 32х32
Тройник ПЭ внутренняя резьба 20х1/2", 25х1/2", 25х3/4", 32х1/2", 32х3/4", 32х1" 
Тройник ПЭ наружняя резьба: 20х1/2", 25х1/2", 25х3/4", 25х1", 32х1/2", 32х3/4", 32х1" 
Тройник ПЭ редукционный: 25х20х25, 32х20х32, 32х25х32 
Тройник ПЭ: 20, 25, 32, 40, 50
Колено ПЭ внутреннее: 20х1/2", 25х1/2", 25х3/4", 32х3/4", 32х1" 
Колено ПЭ наружнее: 20х1/2", 25х1/2", 25х3/4", 25х1", 32х3/4", 32х1" 
Колено ПЭ: 20, 25, 32, 40, 50, 63
Муфта ПЭ c внутренней резьбой: 20, 25, 32, 40
Муфта ПЭ наружная: 20х1/2", 20х3/4", 25х1/2", 25х3/4", 25х1", 32х1/2", 32х3/4", 32х1", 32х5/4", 40х1", 40х5/4", 40х6/4", 63х2"
Муфта ПЭ редукционная: 25x20, 32x20, 32x25, 40x32
Муфта ПЭ: 20, 25, 32, 40, 50, 63